Asianajotoimisto Juranova

ASIANAJOTOIMISTO JURANOVA – TERVETULOA!

Asianajotoimisto JuraNova on erikoistunut ja keskittynyt perintö- ja perhevarallisuusoikeuteen. Meillä on vahvaa osaamista myös yleisjuridiikassa ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Takaamme korkealaatuiset palvelumme jatkuvalla kouluttautumisella ja kahdenkymmenen vuoden aikana karttuneella kokemuksella. Olemme Suomen Asianajajaliiton jäseniä ja noudatamme kaikessa toiminnassamme hyvää asianajotapaa. 

Tuemme Unicefin työtä maailman lasten hyväksi laatimalla testamenttiasiakirjan maksutta henkilöille, joiden testamenttiin merkitään edunsaajaksi Unicef ry.